Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na používanie webovej stránky www.komnata.sk, prevádzkuje (“ja”, “my”, “naše” alebo “nás” ako umožnuje kontext)


Filip Šahin – Sahin.Company
IČO: 52844501 
DIČ: 1085019804, IČ DPH: SK1085019804
Stará Voda 52, 053 34 Stará Voda

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová Ves, registrácia č. 860-27622

filip.sahin@komnata.sk 

+421 2 /222 000 56

Súhlasíte, že používanie tejto webovej stránky a všetky transakcie uskutočnené prostredníctvom stránky podlieha týmto podmienkam (“Podmienky”). Radíme vám starostlivo a dôkladne tieto Podmienky prečítať a vytlačiť kópiu pre neskoršie použitie. Prechádzaním, použitím, registráciou alebo plnením akejkolvek transakcie prostredníctvom našej webovej stránky, potvrdzujete, že ste prečítali, porozumeli a súhlasíte s týmito Podmienkami. Ak nie, nesmiete používat túto webovú stránku.

Pri zadávaní objednávky na našej webovej stránke, budete musieť poskytnúť osobné údaje, vrátane (bez obmedzenia) Vaše meno, priezvisko, adresu, poštové smerovacie číslo, súčasné bydlisko a e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje budú použité v súlade s Podmienkami našej Ochrany osobných údajov. Súhlasením s týmito podmienkami, tiež potvrdzujete, že ste prečítali, porozumeli a súhlasíte s podmienkami našej Ochrany osobných údajov.

Obsah:

Článok 1 – Dostupnosť služieb
Článok 2 – Informácie o nás
Článok 3 – Zmeny na webovej stránke
Článok 4 – Postup objednávky
Článok 5 – Potvrdenie objednávky
Článok 6 – Platobné podmienky
Článok 7 – Bezpečnosť
Článok 8 – Dodacie podmienky
Článok 9 – Správnosť ceny a obsahu
Článok 10 – Návrat, zrušenie a náhrada
Článok 11 – Vrátenie peňazí
Článok 12 – Záruka
Článok 13 – Postup sťažností
Článok 14 – Vlastnícke práva
Článok 15 – Zodpovednosť
Článok 16 – Ďalšie dôležité podmienky
Článok 17 – Kontaktujte nás

Článok 1 – Dostupnosť služieb

Uskutočnením objednávky prostredníctvom našej webovej stránky potvrdzujete, že ste zo zákona oprávnený/á uzatvárať zmluvy a že máte minimálne 18 rokov.

Článok 2 – Informácie o nás

Komnata – Nábytok a Dekorácie (internetový obchod)
 Filip Šahin – Sahin.Company 


IČO: 52844501, DIČ: 1085019804, IČ DPH: SK1085019804 spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného uradu Spišská Nová Ves, registrácia číslo 860-27622

Článok 3 – Zmeny na webovej stránke

Vyhradzujeme si právo vykonávať občas zmeny týchto Podmienok. Všetky zmeny sa prejavia, akonáhle budú zverejnené na webovej stránke a budú sa vzťahovať na všetky zmluvy na nákup výrobkov od toho dátumu. Je Vašou povinnosťou ako návštevník na webovej stránke aby ste prečítali Podmienky pri každom použití tejto webovej stránky.

Akékoľvek zrieknutie sa týchto Podmienok môže byť efektívne len keď je podpísané našim autorizovaným zástupcom. V tomto prípade, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostáva nadalej neporušené.

Článok 4 – Postup objednávky

Všetky objednávky zadané na Komnata.sk podliehajú prijatiu našich Podmienok.

Počas procesu objednávky budete vyzvaní ku kontrole poľa, ktorým potvrdzujete, že ste prečítali, porozumeli a súhlasíte na obsahu a použiteľnosti týchto Podmienok. Nespracujeme žiadne objednávky pokial tieto Podmienky neakceptujete.

Podmienky platné v čase uzavretia zmluvy sa vzťahujú na Vašu objednávku, pokial nesúhlasíte s použitím novšej, revidovanej verzie.

Pri zadávaní objednávky na našu webovú stránku sa nemusíte zaregistrovať ale musíte zadať Krstné meno, Priezvisko, Krajinu, Ulicu, PSČ, Mesto a Emailovú adresu. Informácie, ktoré poskytnete na webovej stránke musia byť úplné a presné po celú dobu. Ste zodpovedný zachovať dôvernosť Vašich prihlasovacích údajov (v prípade registrácie). Nie sme zodpovední za prípadné škody alebo straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nedodržania svojej vlastnej bezpečnosti. V prípade, že máte nejaké obavy ohľadom svojich prihlasovacích údajov, alebo sa dozviete o zneužití, prosím, kontaktujte nás na adrese obchod@komnata.sk

Článok 5 – Potvrdenie objednávky

Po zadaní objednávky, od nás obdržíte e-mail, v ktorom uznávame, že sme Vašu objednávku dostali. Vezmite prosím na vedomie, že to neznamená, že Vaša objednávka bola akceptovaná. Vaša objednávka predstavuje ponuku kúpiť výrobok. Všetky objednávky sú podmienkou prijatia z našej strany a potvrdíme vám e-mailom toto prijatie po odoslaní produktu (“Potvrdenie odoslania”). Zmluva medzi nami (“Zmluva”) vznikne len po tom, ako Vám odošleme výrobok. Do tej doby, Vás môžeme informovať, že objednávku neakceptujeme, alebo ju môžete zrušiť.

Článok 6 – Platobné podmienky

Platby môžu byť uskutočnené akýmkoľvek spôsobom, ktoré sú uvedené na stránke “Pokladňa” (nasleduje pri potvrdení obiednávky v košíku).

Platbu overíme hneď ako obdržíme Vašu objednávku. Po skontrolovaní Vašej platby, (prevedom na účet, platby kartou, platby na PayPal účet, prípadne inou platobnou metódou), prekontrolujeme stav zásob a pripravíme položku/ položky k odoslaniu.

So všetkými informáciami, ktoré nám uvediete, bude zaobchádzané v súlade s našimi podmienkami Ochrany osobných údajov a zákonom o Ochrane Údajov z roku 1998.

Článok 7 – Bezpečnosť

Naša stránka používa SSL certifikát. Ten môže byť rozoznaný podla visiaceho zámku, ktorý je zobrazený pri adrese webovej stránky. Bezpečný režim zaisťuje, že všetky Vaše osobné údaje sú šifrované pre zvýšenie bezpečnosti.

Aby sme boli schopní spracovať Vašu platbu debetnou alebo kreditnou kartou, požiadáme vás o údaje o z vašej karty. O poskytnutie údajov budeme žiadať pri každej platbe. S výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach, Vás viac nebudeme kontaktovať pre dopĺnenie detailov o platobnej karte. Ak dostanete e-mail, v ktorom sa tieto informácie požadujú, prosím kontaktujte nás okamžite.

Snažíme sa zabezpečiť aby naša webová stránka neobsahovala vírusy alebo iný škodlivý obsah, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie vášho počítača, hoci nemáme žiadnu záruku v tomto zmysle. Je Vašou povinnostou zabezpečiť si správne vybavenie (vrátane aktualizovaného antivírusového softvéru) a používať webové stránky bezpečne. S výnimkou prípadov, ktoré vyžadujú platné právne predpisy, nebudeme zodpovední voči Vám ani voči stratám alebo poškodeniam, ktoré Vám vzniklo ako následok pôsobenia vírusov alebo iného škodlivého obsahu, použitím našej webovej stránky.

Článok 8 – Dodacie podmienky

Dodacie náklady a dodacia lehota sa líšia v závislosti od adresy a typu výrobku, ktorý žiadate dodať. Ďalšie informácie nájdete v našich informáciach o dodaní.

Snažíme sa splniť sľubované termíny dodania. Avšak, občas kvôli nepredvídateľným faktorom, sa môžu vyskytnúť meškania. Nebudeme zodpovedný za akékoľvek oneskorenie alebo nedodanie výrobkov v odhadovanej lehote, ak je úplne alebo čiastočne spôsobená okolnosťami, ktoré nie sú pod našou kontrolou.

Ak nie je k dispozícii nikto, kto by prijal objednávku na adrese bydliska alebo doručenia, bude vám ponechaná poznámka s informáciou o aktuálnom umiestnení Vašej objednávky, ktoré môže byť u vášho suseda. Prípadne, Vaša objednávka môže byť vrátená do skladiska kuriéra a poznámka vás informuje o tom, ako môžete objednávku dostať.

Riziko poškodenia alebo straty výrobku zostáva pod našou zodpovednosťou odo dňa, keď sa vykonal prvý pokus o doručenie, až do dňa, kedy výrobok prevezmete.

Dodacie náhrady môžu byť vykonané len v súlade s Vašimi zákonnými právmi, ktoré vyplývajú z Ochrany spotrebiteľa a pravidiel predaja na diaľku alebo z iných platných zákonov.

Článok 9 – Správnosť ceny a obsahu

S výnimkou prípadov uvedených nižšie, cena, ktorú zaplatíte, je cena, ktorá bola vystavená v čase, keď sme dostali Vašu objednávku, s výnimkou v prípade chyby.

Zatiaľ, čo sa snažíme zabezpečiť správnosť všetkých cien na webovej stránke, chyby sú niekedy nepredvídateľné. Ak zistíme chybu v cene, kontaktujeme vás čo najskôr, aby sme vám dali možnosť potvrdiť aktuálnu cenu alebo zrušiť objednávku. Ak sa nám nepodarí vás kontaktovať, objednávka bude automaticky zrušená. Ak objednávku zrušíte ale už ste ju zaplatili, vrátime vám celú zaplatenú sumu.

Všetky ceny sú uvedené v eurách a ceny sú konečné (čiže sa už nenavyšujú o DPH). Ceny neobsahujú dodacie sadzby, ktoré sú uvedené v našich informáciach o dodaní.

Všetky veľkosti a rozmery sú približné. Snažíme sa zobraziť ich čo najpresnejšie, ale nemôžeme ručiť, že sú úplne správne.

Snažíme sa zobraziť obrázky výrobkov čo najbližšie k ich skutočnému výzoru. (Napr. obrázok sa môže mierne odlišovať od dodaného výrobku, ak sa jedná o výrobok z recyklovaného dreva, kedy je vzhľad ovplyvnený konkrétnym kusom dreva. Prípadne farba na obrázku môže byť mierne odlišná, kvôli odlišným svetelným podmienkam.)

Článok 10 – Návrat, zrušenie a náhrada

Priame informácie o vrátení objednaného tovaru nájdete v našej sekcii Podmienky vrátenia tovaru.

Pod Pravidlami ochrany spotrebiteľa a pradaja na diaľku, máte právo zrušiť svoju objednávku do 14 dní, počnúc dňom po tom, čo ste dostali výrobky. V tomto prípade vám bude uhradená celá suma, ktorú ste zaplatili za výrobky, ktorá bude spracovaná v súlade sekcii Vrátenia peňazí nižšie a inak v súlade s Vašimi zákonnými právmi.

Ak si žiadate zrušit objednávku musíte nás informovať e-mailom a vrátiť tovar, ktorý musí byť v originálnom balení a v rovnakom stave, ako ste ho dostali. Máte právnu povinnosť postarať sa o výrobky pokial sú vo Vašom vlastníctve. Ak sa vám túto povinnosť nepodarí splniť, máme právo podať žalobu proti vám na náhradu škody.

Tieto podmienky nemajú vplyv na Vaše ďalšie zákonné práva ako spotrebiteť, nie sú určené ako úplný výpis z Vašich zákonných práv. Pre viac informácií o Vašom práve ako spotrebiteľa sa obráťte na miestny úrad, oddelenie obchodných noriem alebo spotrebitelské poradne.

V zriedkavých prípadoch, je možné, že špecifikácia produktu sa zmení. V tomto prípade vás budeme čo najskôr kontaktovať, aby sme vám ponúkli podobnú alternatívu originálneho výrobku. Ak nie ste spokojný s náhradou alebo výmenou, prosím kontaktujte nás. Zaistíme vyzdvihnutie tovaru a vrátime vám peniaze v súlade s našou politikou Vrátenia peňazí v sekcii nižšie.

Ak si myslíte, že ste obdržali chybné, poškodené alebo nesprávne výrobky musíte nás informovať v primeranom čase po dodaní tovaru. Prosíme nevracajte nám výrobok. Kontaktujeme vás za účelom prerokovania primeranej nápravy a môžeme vám ponúknuť (bez obmedzenia) opravu alebo náhradné časti, náhradný výrobok alebo vrátenie penazí v

plnej výške. Ked vám ponúkame vrátenie penazí, vrátime vám cenu poškodeného alebo nesprávneho výrobku v úplnej výške, všetky príslušné náklady na dopravu a všetky náklady, ktoré môžu vzniknút pri návrate výrobku k nám.

Článok 11 – Vrátenie penazí

Ak zrušíte objednávku podľa sekcie Zrušenia vyššie, vrátime vám peniaze do 14 dní po tom, ako nám budú objednané výrobky vrátené. Náhrada bude vrátená na kartu, bankový účet, PayPal účet alebo iným spôsobom, ktorý ste použili pri platení objednávky.

Článok 12 – Zákonná záruka

Dávame Vám záruku, že akýkoľvek tovar zakúpený cez našu webstránku je pod platnou obchodnou zmluvou v súlade so zákonníkom EU, na dobu dvoch rokov od dodania tovaru. Vnútroštátne predpisy Vám môžu poskytnúť práva navyše. Súhlasnosť obchodnej zmluvy znamená, že tovar je v súlade s popisom na našej webstránke, dá sa použiť na daný účel tak, ako aj iný tovar rovnakého typu a dá sa používať na prirodzené účely výrobku. Táto zákonná záruka sa vzťahuje aj na poškodenie, ktoré vznikne počas prepravy tovaru.

V prípade, že výrobok nezodpovedá opisu, máte nárok na to, aby zodpovedal opisu bez poplatkov navyše, či už opravou alebo výmenou tovaru. Ak sa toto nedá vykonať, cena tovaru sa môže primerane znížiť alebo sa Vám môžu vrátiť peniaze. Ak je zakúpený tovar poškodený, neváhajte nás kontaktovať.


Táto zákonná záruka nezasiahne a nebude zabraňovať akýmkoľvek Vašim ďalším právam spotrebiteľa v rámci vnútroštátnych predpisov a regulácií.

Vaše práva búdu pod zákonnou zárukou neplatné ak bude tovar upravený akoukoľvek osobou či inou stranou ako výrobcom alebo opravárskou službou, ktorá nebola priamo určenou našou firmou.

Článok 13 – Postup sťažností

Podnikateľ má zavedený postup podávania sťažností, o ktorom sú zákazníci dostatočne informovaný. So sťažnosťou sa zaobchádza na základe tohoto postupu sťažností.

Sťažnosti ohľadom vykonania zmluvy musia byť úplne a jasne opísané v primeranom čase po tom, ako zákazník zaznamenal chyby.

Sťažnosti, ktoré sú podnikateľovi podané, budú zodpovedané do 14 dní od času, kedy bola sťažnosť prijatá. Ak je predpokladaný dlhší čas spracovania sťažnosti, podnikateľ odpovie do 14 dní s potvrdením o prijaté a uvedením, kedy môže zákazník očakávať podrobnejšiu odpoveď.

Zákazník by mal poskytnúť podnikateľovi aspoň 4 týždne na vyriešenie sťažnosti v rámci vzájomnej konzultácie. Po uplynutí tejto doby je vznesený spor, ktorý je vhodný na vyriešenie.

Ste s riešením sťažnosti nespokojný? Svoju sťažnosť môžete predložiť výboru pre sťažnosti cez európsku platformu RSO (http://ec.europa.eu/consumers/odr) prípadne slovenskej SOI.

Článok 14 – Vlastnícke práva

Súhlasom s našimi Podmienkami beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky autorské práva a iné duševné vlastníctvo sú k dispozícii len pre Vašu osobnú potrebu a zostávajú naším majetkom za všetkých okolností.

Môžete stiahnúť alebo kopírovať obsah alebo materiály z našej webovej stránky len pre osobnú potrebu. Kopírovanie, reprodukcia, publikovanie, distribúcia alebo zobrazenie obsahu alebo materiálov z našej webovej stránky pre iné účely je nezákonné a je zákonom zakázané.

Obsah a iné materiály na našej webovej stránke sú k dispozícii len pre Vašu osobnú potrebu a nesmú byť kopírované alebo používaté, pokial tak nie je nami povolené v písomnej forme.

Článok 15 – Zodpovednosť

V tejto časti pomenovanej Zodpovednosť, nebudeme zodpovedný za straty, ktoré vyplývajú z nášho nedodržania týchto Podmienok, ktoré spadajú do týchto kategórií: strata príjmu alebo iných príjmov; strata podnikania; ušlý zisk; strata predpokladaných úspor; strata dát; strata dobrého mena alebo dobrej povesti; odpad riadenia alebo kancelárskeho času; alebo iné špeciálne alebo nepriame straty.

Aj keď sa snažíme zaistiť aby naša webová stránka spĺňala všetky platné bezpečnostné normy, nemôžeme niesť zodpovednosť za neoprávnený prístup k informáciám, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našej webovej stránky.

Ak sú niektoré z týchto Podmienok alebo akékoľvek ustanovenia zmluvy stanovené príslušným orgánom za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné v akomkoľvek rozsahu, taká podmienka alebo ustanovenie bude v tomto rozsahu oddelená od ostatných podmienok a ustanovení a bude naďalej v platnosti v plnom rozsahu povolenom zákonom.

Článok 16 – Ďalšie dôležité podmienky

Všetky zmluvy sú uzatvárané s slovenskom jazyku. Všetky záležitosti, ktoré by mohli vzniknúť budú ďalej riadené slovenským právom a budú podliehať slovenskej súdnej právomoci.

Tieto podmienky tvoria úplnú dohodu medzi nami a nahrádzajú všetky predchádzajúce diskusie, korešpondencie a rokovanie medzi nami v súvislosti s jeho predmetom.

Článok 17 – Kontaktujte nás

Ak máte akékolvek otázky týkajúce sa alebo súvisiace s týmito Podmienkami alebo webovou stránkou, prosím kontaktujte nás.

Všeobecné obchodné podmienky Komnata