Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s Vašimi údajmi

 

Spoločnosť Filip Šahin – Sahin.Company, IČO 52844501, DIČ 1085019804, IČ DPH SK1085019804, 52, 05334 Stará Voda, Slovensko, Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová Ves, registrácia č. 860-27622

 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach komnata.sk

 

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

 

 1. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: Meno, priezvisko, emailová adresa, telefónny kontakt, fakturačná adresa, doručovacia adresa, údaje o firme, rôzne súbory, metadata súborov, ak ich obsahujú, vložený obsah z iných webových stránok, obsah komunikácie s nami, IP adresu, číslo bankového účtu, číslo objednávky, informácie o tovare a službách, ak ste o neprejavili záujem.

 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 24 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, názov firmy, identifikačné a daňové údaje firmy, IP adresa, dátum a čas nákupu.

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iných právnych predpisov).

 

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 12 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

 

 1. Newsletter (komerčná komunikácia)

 

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

10 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: obchod@komnata.sk

II. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika (GLS Slovakia) je dcérskou spoločnosťou General Logistics Systems B.V., Amsterdam.
 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., identifikačné číslo 35 834 498, so sídlom Pri letisku 5, 821 04 Bratislava
 • Smart Delivery Service SK, s.r.o., IČO: 45487880 , so sídlom Dunajská 46, 811 08 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 75262/B
 • Packeta Slovakia s. r. o. Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika IČO 48 136 999, Registrácia v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel Sro, vložka č. 105158/B
 • VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 Obchodný register: Mestský súd Bratislava III oddiel: Sa, vložka č. 341/B, IČO: 31 320 155
 • Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 601/B
 • Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO 492 40 901, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051
 • Google Ireland Limited ktorá je založená a prevádzkovaná v súlade s právnými predpsimi Írska (Registračné číslo: 368047 / IČ DPH: IE6388047V) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Írsko
 • cz s.r.o., IČO: 06222234, se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen “adresa sídla”), zastoupená Petrem Borošem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 278391
 • SuperFaktura, s.r.o., zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81403/B, IČO 46655034, DIČ 2023513470, so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava
 • vidaXL International B.V., located at Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo. Operating in the Netherlands under the VAT numbers: NL850643545B01 and PL5263485807

 

 

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

 • KONDELA s.r.o. so sídlom Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, IČO 36 409 154 …………..
 • AUTRONIC, s.r.o, IČO: 31600816, so sídlom Nová 366 , Závažná Poruba, PSČ 03202, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka č. 1690/L

 

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese obchod@komnata.sk alebo zavolajte na tel. č. 02/ 222 000 56

IV. Používanie súborov cookies

 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

Používané súbory cookies:

Technický názov

Vydavateľ

Účel a popis cookies

Doba trvania

[•]

[•]

[•]

Relačné /Permanentné ([•] hodín)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd.

 

Tieto zásady sú účinné od 29.2.2024